Gıda Güvenliği 

 

   Sakız Mayasının üretiminde gıda güvenliği kriterlerine uyan ham maddeler kullanılmakta ve dünyanın en önemli ülkelerinin Gıda Yasalarına uyum sağlamaktadır. Tüketici sağlığı önceliğimiz olup bunda taviz verilmemektedir. Gıda Saflık kriterlerine göre ham madde temini;  Çeşitli Ülke yasaları yazılı saflık kriterlerine uyumlu olması sağlanmakta. Ayrıca FAO/WHO nun Gıda Kodeksi kriterlerini taşımalıdır.

   Remik Kalite Yönetim Sistemi, Remik Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası ile başlar. Temel olarak Kalite yaşam biçimimizin bir parçasıdır. İlk seferinde doğru olanı yapmak için çalışılır. Ana amacımız, yaptığımız her şeyin kaliteli olması taahhüdü üzerine kuruludur. Bu politika, yasal şartlara uygun ürünleri tüketici beklentilerini karşılayacak şekilde üretebilmeyi hedef alır. Remik, değişmez hedefi olan müşteri ve tüketici memnuniyetine, bütün üniteleri ve çalışanlarının katkıları ile kurduğu KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ile ulaşır.

   Remik A.Ş, Türk Tarım ve Orman Bakanlığının denetimi altında olup, Gıda Siciline ve Üretim izinlerine sahiptir. (Çalışma İzni ve Gıda Sicil No : 34-00090) Ham maddelerimiz üretim iznine sahip malzemelerdir.

   FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM BELGESİ

   FSSC 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Standardı olan ISO 22000:2005 ile güvenli  gıda üretimi için gerekli olan önkoşul gerekliliklerini kapsayan PAS 220:2008’in birleşimiyle oluşmuş uluslararası bir standarttır. FSSC 22000 standardı, Gıda  kuruluşlarının, üretilen mal ve hizmetin kalitesini, güvence altına almalarını sağlayan bir işletme standardıdır. Remik Kimya, FSSC 22000 belgesine sahiptir ve bu standarda uygun üretim yapmaktadır.

   Kalite Politikamız

   Remik Kimya sakız sektörünün ana maddesi olan sakız mayasınıntercih edilen lider üreticilerinden biri olmayı hedeflemektedir. Müşterilerimizle olan işbirliğimizi güçlendirmek ve paydaşlarımızla birlikte değer yaratmak vazgeçilmez çalışma prensiplerimizdir.

   Şirketimiz aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt eder;

•  Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, hammadde alımından ürünlerin alıcıya ulaşmasına kadar geçen her aşamada gıda güvenliği, kalite ve helal 

standartlarına uymak,

•  Ürünlerimizi doğru zamanda ve uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmak,

•  Kalite düzeyi yüksek, maliyeti düşük üretimi sağlamak,

•  Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişmeleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak,

•  Kalite ve Gıda Güvenlik Yönetim sistemimizi daha iyi seviyelere çıkarmak için devamlı araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek,

•  Müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak.

press to zoom

press to zoom
1/1
HELAL 2019.jpg
REMİK_00010117-FSSC-ENGUS-UKAS.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom
1/1